Samtykket omfattar plugging og forlating av seks brønnar samt fjerning av lederøyr for fem brønnar som allereie har blitt plugga og forlatt på Ekofisk.

Ekofisk

Ekofisk ligg i den sørlege delen av norsk sektor i Nordsjøen. Havdjupna i området er 70-75 meter. Ekofisk blei påvist i 1969, og opprinneleg plan for utbygging og drift (PUD) blei godkjent i 1972. Ordinær produksjon starta i 1972. Feltet er utvikla med ei rekke innretningar, inkludert anlegg for tilknytta felt og eksportrøyrleidningar.

Kjelde: norskpetroleum.no