Samtykket omfattar bemanna undervassoperasjonar i samband med tilkopling av røyrleidningane frå Torfeltet til 2/4 M-innretninga på Ekofisk.

Tor

Torfeltet ligg i Nordsjøen. Feltet var første gang i produksjon frå 1978 til 2015. Plan for utbygging og drift (PUD) for reutbygging av Tor vart godkjent i 2019. Feltet vert no bygt ut med ei havbotnløysing med to brønnrammer og tilknytting til Ekofiskfeltet for prosessering og eksport. Produksjonen skal etter planen starta igjen i 2020.

Kjelde: norskpetroleum.no