Operatør: ConocoPhillips
Utvinningsløyve: 018/006, blokk 2/4 
Innretning: Island Constructor
Felt: Ekofisk-området
Varigheit: Desember 2024

Brønnintervensjonsaktivitetane skal utførast med Island Constructor som fikk samsvarstuttalelse (SUT) i september 2010.