Operatør: Capricorn Norge

Brønnamn: 35/8-7 S

Prospektnamn: Duncan

Utvinningsløyve: 880 og 248 J

Geografiske koordinatar:

  • 61° 16' 8.6249" Nord
  • 03° 30' 23.1375" Aust

Havdjupne: 371 meter

Oppstart: Mars/april 2020

Varigheit: Frå 42 dagar til 60 dagar

Innretning: Island Innovator