Operatør: Aker BP 
Innretning: Valhall IP 
Varigheit: Om lag 4,5 månad  
 
Annan info: 
Performinator-prosjektet er eit oppgraderingsprosjekt kor eksisterande røyrhandteringsutstyr og kontrollsystem i boremodulen blir skifta ut med eit robotisert system. I tillegg vil eksisterande borekabin bli fjerna, og ny borekabin blir installert i kontorområdet.