Operatør: Aker BP

Felt: Ivar Aasen

Utvinningsløyve: 001

Innretning: Maersk Integrator

Ivar Aasen

Ivar Aasen-feltet ligg i den nordlege delen av Nordsjøen, 30 kilometer sør for Grane og Balder. Havdjupna er 110 meter. Ivar Aasen blei påvist i 2008, og plan for utbygging og drift (PUD) blei godkjent i 2013. Utbygginga omfattar ei produksjons-, bore- og bustadinnretning (PDQ) med stålunderstell og ein separat oppjekkbar rigg for boring og komplettering. Produksjonen starta i 2016.

Kjelde: norskpetroleum.no