Brønnane 6604/5-2 S og 6604/6-1 tilhøyrer utvinningsløyve 894, kor Wintershall Dea er operatør. Brønnane har fått prospektnamna «Balderbrå» og «Gullstjerne».

Dei geografiske koordinatane for 6604/5-2 S er: 

  • 66° 36' 33.482'' Nord
  • 4° 35' 34.304'' Aust

Havdjupna på staden er 1241 meter.

Dei geografiske koordinatane for 6604/6-1 er: 

  • 66° 36' 15.3485" Nord
  • 4° 53' 56.3433" Aust

Havdjupna på staden er 1161 meter.

Planlagt oppstart for boringa er desember 2019, og er venta å vara minst 44 dagar for brønn 6604/5-2 S og minst 51 dagar for 6604/6-1.

Brønnane skal borast med den flyttbare boreinnretninga Scarabeo 8.

Dette er ei halvt nedsenkbar boreinnretning av typen Moss CS50 MKII, operert av Saipem Norge. Ho blei bygd i Russland og Italia og tatt i bruk i 2012. Innretninga har klasse i DNV GL og er registrert på Bahamas.

Scarabeo 8 fekk samsvarsfråsegn (SUT) frå Ptil i mai 2012.