Samtykket gjeld boring av brønnane 7122/7-C-1 AH og 7122/7-C-4 H i utvinningsløyve 229.

Boringa startar etter planen i september 2019.

Brønnintervensjonsinnretninga Island Constructor er operert av Island Offshore Management AS (Island Offshore). Innretninga fekk samsvarsfråsegn (SUT) frå Ptil i 2010.