Vår Energi fekk i august 2019 samtykke til bruk av brønnintervensjonsinnretninga Island Constructor til brønnintervensjon på Goliatfeltet i Barentshavet

Les meir: Vår Energi - Samtykke til bruk av Island Constructor – Goliatfeltet (19. august 2019) 

Samtykket er no utvida til også å omfatta brønnintervensjon i brønnane 7122/7-B-4 Y1H/Y2H, 7122/7-C-3 Y1H/Y2H, 7122/7-C-2 H og 7122/7-B-3 H.

Arbeidet startar etter planen i september 2019.

Brønnintervensjonsinnretninga Island Constructor er operert av Island Offshore Management AS (Island Offshore). Innretninga fekk samsvarsfråsegn (SUT) frå Ptil i 2010.