Ptil logo 2018 svart mobile ptil-logo-norsk-new

Lundin - Samtykke til undersøkingsboring i Nordsjøen

Vi har gitt Lundin Norway as (Lundin) samtykke til å bore Undersøkingsbrønn i blokk 16/4 i i Nordsjøen.

Publisert: 24. april 2019

Samtykket gjeld boring av grunn gass-pilotbrønnane 16/4-U-2/3/4/5/6 i utvinningsløyve 359.

Arbeidet skal etter planen starte i juni 2019, og er venta å vare i 24 dagar.

Brønnane skal borast med Leiv Eiriksson, ei halvt nedsenkbar boreinnretning av typen SS Trosvik Bingo 9000, eigd og operert av Ocean Rig.

Leiv Eriksson fekk samsvarsfråsegn (SUT) frå Ptil i juli 2008.

Kontakt

Øyvind Midttun

Pressekontakt
Telefon: 51 87 34 77