Samtykke omfattar arbeid med sikring av boltar på to magebeltar (belly belts) på caissonen, og skal utførast med bruk av tilkomstteknikk. Personell entrer innretninga ved å firast ned fra helikopter.

Aktiviteten er planlagd gjennomført i løpet av ein dag.