Borelokasjonen ligg på Dønnaterassen, omkring 20 kilometer nordvest for Skarvfeltet, og cirka 227 kilometer frå Brønnøysund.

Brønn 6507/2-5 S har følgjande geografiske koordinatar:

  • 65° 50’44.19’’ N
  • 07° 22’43.71’’ Aust

Havdjupna på staden er 332 meter.

Tidlegast planlagt borestart for brønnane er juni 2019. Boreoperasjonane er venta å vara i 53 dagar.

Brønnen skal borast med West Phoenix, som er ei halvt nedsenkbar boreinnretning av typen moss Maritim CS50 og opereres av North Atlantic Drilling (tidligere Seadrill Management AS).