Repsol er operatør for Rev-feltet, som ligg i den sørlege delen av Norsk sektor i Nordsjøen. Rev blei påvist i 2001, og plan for utbygging og drift (PUD) blei godkjent i 2007. Feltet er bygt ut med havbotnramme med tre gassproduksjonsbrønnar knytta til Armada-feltet på britisk kontinentalsokkel.

For å kunne utvinna dei resterande reservane i Rev-feltet har Repsol søkt om samtykke til å forlenga levetida for feltet. Vi har no gitt samtykke til forlenga levetid fram til 1. april 2021. 

Samtykket er gitt blant anna på bakgrunn av Repsol sin dokumentasjon av vurderingar som konkluderer med at innretninga kan drivast vidare forsvarleg og i samsvar med krav i regelverket.