Samtykket omfattar innkvartering, brønnvedlikehald og brønnintervensjonsarbeid på Ymefeltet i Nordsjøen.

Planlagt borestart er september-oktober 2019.

Rowan Viking er ei oppjekkbar, flyttbar boreinnretning bygd i Singapore i 2010. Rowan Viking vert operert av Rowan Norway Ltd. Innretninga fekk samsvarsfråsegn (SUT) frå Ptil i august 2014.