Borelokasjonen ligg omlag 9 kilometer sør for Skarv og 24 kilometer nordaust for Heidrun.

Brønn 6507/5-9 S, som blir kalla Shrek, har følgjande geografiske koordinatar:

  • 65º 39’ 35.87 N
  • 07º 38’ 51.07 A

Havdjupna på staden er 358 meter.

Planlagt borestart er tidlegast 1. september 2019 og er venta å vara i 49 dagar.

Brønnen skal borast med Deepsea Nordkapp som er ei halvt nedsenkbar boreinnretning av typen Moss Maritime CS 60E, eigd og driven av Odfjell Drilling.

Innretninga fekk samsvarsfråsegn (SUT) frå Ptil i april 2019.