Brønnane 6407/9-11 og 6407/9-12 tilhøyrer utvinningsløyve 093 og 093 D, kor Okea er operatør.

Brønnane er avgrensingsbrønnar, og skal borast i tilknyting til Draugenfeltet i Nordsjøen.

Dei geografiske koordinatane for brønnen 6407/9-11 er:

  • 64° 23' 16.63" Nord
  • 07° 47' 47.73" Aust

Dei geografiske koordinatane for brønnen 6407/9-12 er:

  • 64° 22' 16.301" Nord
  • 07° 53' 42.396" Aust

Boringa startar etter planen tidlegast 1. oktober 2019, og er venta å vara i omlag 24 døgn.

Brønnane skal borast med den flyttbare boreinnretninga Deepsea Nordkapp som er ei halvt nedsenkbar boreinnretning av typen Moss Maritime CS 60E, eigd og driven av Odfjell Drilling.

Innretninga fekk samsvarsfråsegn (SUT) frå Ptil i april 2019.