Brønn 6507/8-10 tilhøyrer utvinningsløyve 889, kor Neptune er operatør. Brønnen har fått prospektnamnet Grind.

Staden der brønn 6507/8-10 skal borast ligg i Norskehavet, aust for Heidrunfeltet og om lag 156 kilometer frå næraste land, som er Vikna.

Dei geografiske koordinatane er:

  • 65°18’17.6181’’ Nord
  • 7°31’13.2350’’ Aust

Havdjupna på staden er 322 meter

Boringa startar etter planen tidlegast medio januar 2020, og er estimert til å vara i 67 dagar.

Brønn 6507/8-10 skal borast med den flyttbare boreinnretninga West Phoenix.

West Phoenix

West Phoenix er ei halvt nedsenkbar boreinnretning av typen moss Maritim CS50 og opereres av Seadrill.