Brønnane 35/9-15 (avgrensingsbrønn) og 35/9-15A (sidesteg) tilhøyrer utvinningsløyve 153, kor Neptune er operatør.

Staden der brønnane skal borast ligg ved Gjøa-feltet i den nordlege delen av Nordsjøen.

Dei geografiske koordinatane for avgrensingsbrønnen er:

  • 61° 23’ 55.623’’ Nord
  • 3° 58’ 23.963’’ Aust

Havdjupna på staden er 363 meter.

Boringa startar etter planen i desember 2019, og er estimert til å vare i minimum 56 dagar.

Deepsea Yantai er ei halvt nedsenkbar boreinnretning, operert av Odfjell Drilling AS. Innretninga vart bygd ved CIMC Raffles i Kina og var ferdig i 2016.

Deepsea Yuntai fekk samsvarsfråsegn (SUT) frå Ptil i november 2019.