Brønn 25/8-19 S tilhøyrer utvinningsløyve 820, kor MOL Norge er operatør. Brønnen har fått prospektnamnet Evra/Iving.

Staden der brønn 25/8-19 S skal borast ligg i den midtre delen av Nordsjøen, vest for Haugesund.

Dei geografiske koordinatane er: 

  • 59° 20'13.206"N
  • 02° 21’53.275"A

Havdjupna på staden er 125 meter.

Boringa startar etter planen 25. september 2019, og er venta å vara i 44 dagar.

Brønn 25/8-19 S skal borast med den flyttbare boreinnretninga Deepsea Bergen.

Deepsea Bergen er ei halvt nedsenkbar, flyttbar boreinnretning av typen Aker H-3.2, bygd ved Aker Verdal i 1983. Ho er eigd og operert av Odfjell Drilling. Innretninga har klasse i DNV GL og er registrert i Noreg.

Deepsea Bergen fekk samsvarsfråsegn (SUT) frå Ptil i desember 2001.