Equinor har søkt om å få bruke den flyttbare boreinnretninga Island Wellserver til lett brønnintervensjon. Samtykket gjeld utvidelse av eksisterande samtykke til lett brønnintervensjon og ny arbeidsoperasjon med kveileslange (coil hose).

Aktiviteten er planlagd starta i september 2019 og vil vare til 31. mars 2020.

Island Wellserver vart bygd i 2008 ved Aker Langsten verft. Ho er registrert i Norge og har klasse i DNV GL. 

Island Wellserver fekk samsvarsfråsegn (SUT) frå Ptil i april 2009.