Samtykket gjeld leitebrønn 34/7-37 og bruk av innretninga Transocean Norge for tilbakeplugging av brønn 34/7-A-6 H, 34/7-E-4 H, 34/7-B-4 AH, 34/8-V-4 BY1H/BYH2 og boring og komplettering av brønnane 34/7-B-4 BH og 34/8-V-4 CH på Tampenfeltet.

Boreoperasjonane er venta å vare i 223 dagar.

Brønnane skal borast med Transocean Norge, som er ei halvt nedsenkbar innretning av typen MMCS60. Innretninga blei bygd i Singapore av Sembcorp Marine Ltd på Jurong Shipyard (JSPL) i perioden 2012-2016.