Borelokasjonen ligg nordvest for Mikkelfeltet og omkring 105 kilometer frå Froan i Trøndelag.

Brønn 6407/3-2 S, som blir kalla Lanterna, har følgjande geografiske koordinatar:

  • 64° 45' 25.74’’ Nord
  • 07° 49' 35.52’’ Aust

Havdjupna på staden er 237 meter.

Planlagt borestart for brønnen er i byrjinga av juli 2019. Boreoperasjonane er venta å vara i 45 dagar.

Brønnen skal borast med West Hercules som er ei halvt nedsenkbar flyttbar boreinnretning bygd i Sør-Korea i 2008. Ho er eigd og operert av North Atlantic Management AS.

Vi gav samsvarsfråsegn (SUT) til West Hercules 21. desember 2012.