Brønn 30/6-31 S tilhøyrer utvinningsløyve 053 og 053C, der Equinor er operatør. Brønnen har fått prospektnamnet Helleneset.

Staden der brønnen skal borast, ligg på Hordaplattformen omkring seks kilometer frå Osebergfeltet.

Dei geografiske koordinatane er:

  • 60° 33’ 12.90’’ Nord
  • 002° 52’ 12.27 Aust

Havdjupna på staden er 107 meter.

Boringa startar etter planen i byrjinga av 2020 og er estimert til å vara i minimum 31 dagar.

Brønnen skal borast med den flyttbare boreinnretninga West Hercules, som er eigd og operert av Seadrill. West Hercules er ei sjettegenerasjons halvt nedsenkbar boreinnretning bygt i 2008 ved Daewoo Shipyard i Sør-Korea.

Innretninga fekk samsvarsfråsegn (SUT) frå Ptil i 2012.