Brønn 35/10-5 tilhøyrer utvinningsløyve 827S, kor Equinor er operatør. Brønnen har fått prospektnamnet Gabriel.

Dei geografiske koordinatane er:

  • 61° 11' 07.06" Nord
  • 003° 15' 10.86" Aust

Havdjupna på staden er 367 meter.

Brønnen skal borast med den flyttbare boreinnretninga West Hercules som er eigd og operert av Seadrill.

West Hercules er ei 6.generasjon halvt nedsenkbar boreinnretning bygt i 2008 ved Daewoo Shipyard, Sør-Korea.

Innretninga fekk samsvarsfråsegn (SUT) frå Ptil i 2012.