Brønn 32/4-3 S tilhøyrer utvinningsløyve 921, kor Equinor er operatør. Brønnen har fått prospektnamnet «Gladsheim».

Staden der brønnen skal borast ligg i Nordsjøen, om lag 1758 meter frå Troll 62A Cable.

Dei geografiske koordinatane er:

  • 60° 30`37,36’’ N
  • 04°09`18,03 A

Havdjupna på staden er 292 meter.

Brønn 32/4-2 skal borast med den flyttbare boreinnretninga West Hercules som er eigd og operert av Seadrill.

West Hercules er ei 6.generasjon halvt nedsenkbar boreinnretning bygt i 2008 ved Daewoo Shipyard, Sør-Korea.

Innretninga fekk samsvarsfråsegn (SUT) frå Ptil i 2012.