Brønn 32/4-2 tilhøyrer utvinningsløyve 921, kor Equinor er operatør. Brønnen har fått prospektnamnet Gladsheim.

Staden der brønnen skal borast ligg i den midtre delen av norsk del av Nordsjøen, søraust for Trollfeltet.

Dei geografiske koordinatane er:

  • 60° 30' 37,36'' N
  • 04° 09' 18,03'' A

Havdjupna på staden er 292 meter.

Boringa startar tidlegast i slutten av august 2019, og er venta å vara minimum 26 døgn.

Brønnen skal borast med den flyttbare boreinnretninga West Hercules, som er eigd og operert av Seadrill.

West Hercules er ei 6.generasjon halvt nedsenkbar boreinnretning bygt i 2008 ved Daewoo Shipyard, Sør-Korea. Innretninga fekk samsvarsfråsegn (SUT) frå Ptil i 2012