Samtykket omfattar bruk av Utgard havbotninnretning, røyrleidning, kontrollkabel og tilhøyrande modifikasjonar på Sleipner A og T.

Utgard

Utgardfeltet ligg på grensa mellom norsk og britisk sektor i den midtre delen av Nordsjøen, 20 kilometer vest for feltsenteret på Sleipner. Havdjupna er 110-120 meter. Utgard blei påvist i 1982, og plan for utbygging og drift (PUD) blei godkjent i 2017. Utbyggingskonseptet er ei havbotnramme med to brønnar knytt til Sleipner T-innretninga for prosessering og reduksjon av CO2-innholdet i gassen.

Feltet er under utbygging. Produksjonen skal etter planen starta i  2019.

 
 Kjelde: norskpetroleum.no