Samtykket omfattar boring av topphull på Gullfaks satellitter (GFS).

Arbeidet skal etter planen starta 1. juni 2019 og er venta å vare i 20 dagar.

Målet med aktiviteten er å bore topphulla på brønnane 34/10-Q-2, 34/10-Q-3 GFS Rimfaksdalen med Transocean Spitsbergen for å klargjere dei for vidare produksjonsboring.

Transocean Spitsbergen

Transocean Spitsbergen er ei halvt nedsenkbar flyttbar boreinnretning av typen Aker H-6e. Den er bygd ved Aker Stord, er registrert på Marshalløyene og har klasse i DNV GL. Innretninga fekk samsvarsfråsegn (SUT) i oktober 2012.