Boringa startar etter planen i juli 2019 og har ei forventa varigheit på 1400 dagar.

Transocean Spitsbergen

Transocean Spitsbergen er ei halvt nedsenkbar flyttbar boreinnretning av typen Aker H-6e. Den er bygd ved Aker Stord, er registrert på Marshalløyene og har klasse i DNV GL.

Innretninga fekk samsvarsfråsegn (SUT) i oktober 2012.