Samtykket omfattar boring og komplettering av to brønnar på Baugefeltet i utvinningsløyve 348.

Brønnaktivitetane startar etter planen i februar 2020, og er venta å vare i om lag 120 dagar.

Transocean Norge er ei halvt nedsenkbar innretning av typen MMCS60. Innretninga blei bygd i Singapore av Sembcorp Marine Ltd på Jurong Shipyard (JSPL) i perioden 2012-2016.