Utbyggingsløysinga som er vald for Oseberg Vestflanken 2 er ei botnfast, ubemanna brønnhovudinnretning.

Oseberg H - er ei enklare innretning utan nødkvarter og utan helikopterdekk, men med eit støttefartøy med rørslekompensert gangbru tilkopla innretninga så lenge det er personell der.