Floatel Endurance vil bli kopla til Martin Linge A-innretninga med ei gangbru.

Floatel Endurance er ei halvt nedsenkbar bustadinnretning levert frå Keppel FELS-verftet i Singapore i 2015. Ho er eigt og blir drive av det svenske selskapet Floatel International AB. 

Innretninga fekk samsvarsfråsegn (SUT) frå Ptil i 2016.

Martin Linge

Martin Linge-feltet ligg nær grensa til britisk sektor i den nordlege delen av Nordsjøen, 42 kilometer vest for Oseberg. Havdjupna er 115 meter. Martin Linge blei påvist i 1978, og plan for utbygging og drift (PUD) blei godkjent i 2012. Utbyggingskonseptet er ei fullt integrert fast produksjonsinnretning og ein flytande lager- og lasteeining (FSO) for oljelagring.

Feltet er under utbygging. Understellet blei installert på feltet i 2014 og topside-modulane i 2018. Produksjonsoppstart er planlagt i 2020.