Samtykket omfattar boring og komplettering av tre brønnar med Deepsea Atlantic på Askeladdfeltet i utvinningsløyve 064.

Brønnaktivitetane startar etter planen i midten av oktober 2019, og er venta å vare i om lag 204 dagar.

Deepsea Atlantic er ei halvt nedsenkbar boreinnretning av typen MODU GVA 7500. Innretninga vert operert av Odfjell Drilling AS. Deepsea Atlantic sto ferdig i 2009, er registrert i Noreg og har klasse i DNV GL.

Deepsea Atlantic fekk samsvarsfråsegn (SUT) frå Ptil i juli 2009.