Samtykket omfattar boring av åtte produksjonsbrønnar i samband med utbygginga av Troll fase 3 på Trollfeltet i Nordsjøen.

Boringa skal etter planen starta i september 2019 og er venta å vare i 144 dagar.

COSLPromoter er ei halvt nedsenkbar dynamisk posisjonert boreinnretning av typen GM4000. Innretninga er eigd og operert av COSL Drilling Europe, og fekk samsvarsfråsegn (SUT) frå Ptil i 2012.