Brønn 31/5-7 tilhøyrer utnyttingsløyve E001, kor Equinor er operatør.

Arealet i E001 skal nyttast for injeksjon og lagring av CO2. Dette er det første utnyttingsløyvet som er tildelt på norsk sokkel. Les meir her: https://www.npd.no/fakta/nyheter/generelle-nyheter/2019/Tildeling-av-utnyttelsestillatelse-for-lagring-av-CO2/

Brønn 31/5-7, med tilnamnet «Eos», har som mål å verifisera om berglag i undergrunnen kan nyttast til injeksjon og lagring av CO2.

Brønnen skal borast i området vest for Trollfeltet i Nordsjøen.

Dei geografiske koordinatane er:

  • 60° 34`35.14’’ Nord
  • 003°26`36.13’’ Aust

Havdjupna på staden er 307 meter.

Planlagt borestart for brønnen er medio oktober 2019. Boreoperasjonane er venta å vara i om lag 79 dagar.

Brønnen skal borast med West Hercules som er ei halvt nedsenkbar flyttbar boreinnretning bygd i Sør-Korea i 2008. Ho er eigd og operert av North Atlantic Management AS.

Vi gav samsvarsfråsegn (SUT) til West Hercules 21. desember 2012.