Brønn 35/11-23 tilhøyrer utvinningsløyve 090, kor Equinor er operatør. Brønnen har fått prospektnamnet Echino Sør.

Dei geografiske koordinatane er:

  • 61° 01' 14.70" Nord
  • 03° 27' 49.21" Aust

Havdjupna på staden er 352 meter.

Brønnen skal borast med den flyttbare boreinnretninga Deepsea Atlantic, som er eigd og operert av Odfjell Drilling.

Deepsea Atlantic er ei halvt nedsenkbar boreinnretning av typen MODU GVA 7500. Ho blei bygd ved verftet DSME i Sør-Korea og vart ferdigstilt i 2009.

Deepsea Atlantic fekk samsvarsfråsegn (SUT) frå Ptil i juli 2009.