P1 er den tredje av fire plattformer som installeres på Johan Sverdrup feltsenter (fase en). Produksjonsstart er planlagt i fjerde kvartal 2019. De ulike innretningene og anleggene for fase en klargjøres og ferdigstilles for bruk i perioden andre kvartal 2018 til fjerde kvartal 2019.

imagec5d8.png

Johan Sverdrup

Johan Sverdrup-feltet ligg på Utsirahøgda i den midtre delen av Nordsjøen, 65 kilometer nordaust for Sleipner. Havdjupna i området er 110-120 meter. Johan Sverdrup blei påvist i 2010, og plan for utbygging og drift (PUD) for fase I blei godkjent i 2015. Utbyggingsløysinga for første byggetrinn er eit feltsenter med fire spesialiserte innretningar; bustadkvarter, prosessanlegg, boreanlegg og stigerøyr. 

Feltet er under utbygging. Produksjonsstart er planlagt i slutten av 2019.

PUD for fase II blei levert i august 2018. Utbyggingsløysninga for fase II består av ei prosessinnretning og fem havbotnrammer.

Kjelde: norskpetroleum.no