Samtykke for drift av Alvefeltet går ut 31. desember 2021. For å kunne utvinna dei resterande reservane i feltet, har Equinor søkt om samtykke til forlenga levetid for innretningane på feltet.

Vi har no gitt samtykke til bruk av innretningane på Alvefeltet fram til 31. desember 2036.

Alvefeltet

Alve ligg i Norskehavet, 16 kilometer sørvest for Norne. Havdjupna i området er 370 meter. Alve blei påvist i 1990, og plan for utbygging og drift (PUD) blei godkjent i 2007. Utbyggingskonseptet er ei standard botnramme med fire brønnslissar og tre produksjonsbrønnar kopla til produksjons- og lagerskipet Norne (FPSO) med ei røyrleidning. Produksjonen starta i 2009.