Samtykke for drift av Vigdisfeltet går ut 9. mars 2024. For å kunne utvinna dei resterande reservane i feltet, har operatøren Equinor søkt om samtykke til forlenga levetid for innretningane på feltet.

Vi har no gitt samtykke til bruk av innretningane på Vigdis fram til 31. desember 2040.

Vigdis

Vigdisfeltet ligg i Tampen-området i den nordlege delen av Nordsjøen, mellom felta Snorre, Statfjord og Gullfaks. Havdjupna i området er 280 meter. Vigdis blei påvist i 1986, og plan for utbygging og drift (PUD) blei godkjent i 1994. Feltet består av fleire førekomstar, og er bygt ut med sju havbotnrammer og to satellittbrønnar som er kopla til Snorre A-innretninga. Produksjonen starta i 1997.

Kjelde: norskpetroleum.no