Samtykke for drift av Tordisfeltet går ut 31. desember 2019. For å kunne utvinna dei resterande reservane i feltet, har Equinor søkt om samtykke til forlenga levetid for innretningane på feltet.

Vi har no gitt samtykke til bruk av innretningane på Tordisfeltet fram til 31. desember 2036.

Tordis

Tordisfeltet ligg i Tampen-området i den nordlege delen av Nordsjøen, mellom Statfjord og Gullfaks. Havdjupna i området er 150-220 meter. Tordis blei påvist i 1987, og plan for utbygging og drift (PUD) blei godkjent i 1991. Feltet er bygt ut med ein sentral havbunnsmanifold som er kopla opp mot Gullfaks C-innretninga, som også leverer injeksjonsvatn. Til manifolden er det knytt sju separate satellittbrønnar og to havbotnrammer. Produksjonen starta i 1994.

Kjelde: norskpetroleum.no