Samtykket omfattar boring av produksjonsbrønnar på Gudrunfeltet i Nordsjøen.

Planlagt borestart er i midten av september 2019.

Rowan Stavanger er ei oppjekkbar innretning av klasse KFELS N, levert i 2011 av Keppel FELS Shipyard i Singapore. Rowan Stavanger vert operert av Rowan Drilling Norway AS, og fekk samsvarsfråsegn (SUT) frå Ptil i juni 2011.