Brønn 6611/1-1 tilhøyrer utvinningsløyve 896, kor Dea er operatør. Brønnen ha fått prospektnamnet «Toutatis».

Staden der brønnen skal borast ligg i den nordlege delen av Norskehavet, om lag 110 kilometer nordvest for Sandnessjøen, 160 kilometer sørvest for Bodø og 150 kilometer nordaust for Nornefeltet.

Dei geografiske koordinatane er:

  • 66° 47' 39.63" N
  • 11° 01' 11.61" A

Havdjupna på staden er 357 meter.

Boringa startar etter planen i september/oktober 2019, og er venta å vara minimum 29 døgn.

Brønnen skal borast med den flyttbare boreinnretninga West Hercules, som er eigd og operert av Seadrill.

West Hercules er ei 6.-generasjon halvt nedsenkbar boreinnretning bygt i Sør-Korea i 2008. Innretninga fekk samsvarsfråsegn (SUT) frå Ptil i 2012