Brønn 25/7-9 S tilhøyrer utvinningsløyve 917, kor ConocoPhillips er operatør. Brønnen har fått prospektnamnet Hasselbaink.

Staden der brønn 25/7-9 S skal borast ligg i den midtre delen av norsk del av Nordsjøen, litt vest for felta Balder/Ringhorne.

Dei geografiske koordinatane er:

  • 59° 15’ 17.126’’ Nord
  • 2° 18’ 51.742’’ Aust

Havdjupna på staden er 127 meter.

Boringa startar etter planen i november 2019, og er estimert til å vara i minimum 35 dagar. Samtykket omfattar også opsjon for boring av sidesteg.

Brønn 25/7-9 S skal borast med den flyttbare boreinnretninga Leiv Eiriksson.

Leiv Eiriksson er ei halvt nedsenkbar boreinnretning av typen SS Trosvik Bingo 9000, eigd og operert av Ocean Rig.

Leiv Eiriksson fekk samsvarsfråsegn (SUT) frå Ptil i juli 2008.