Brønnen ligg i utvinningsløyve 782 S i eit prospekt kalla Busta, kor ConocoPhillips er operatør.

Dei geografiske koordinatane er:

  • 59°18' 59.95"N
  • 2°12'42.66"A

Havdjupna på staden er 126 meter.

Boringa startar i august/september 2019 og er anslått å vara i om lag 74 dagar.

Brønn 25/7-7 skal borast med den flyttbare innretninga Leiv Eiriksson.

Leiv Eiriksson er ei halvt nedsenkbar boreinnretning av typen SS Trosvik Bingo 9000, eigd og operert av Ocean Rig.

Leiv Eiriksson fekk samsvarsfråsegn (SUT) frå Ptil i juli 2008.