Samtykket omfattar bruk av ein ny kabel for overføring av elektrisk kraft frå Eldfisk 2/7 S til Eldfisk 2/7 B.