Ptil logo 2018 svart mobile ptil-logo-norsk-new

ConocoPhillips - Samtykke til bruk av Island Constructor på Ekofisk

Vi har gitt ConocoPhillips Skandinavia (ConocoPhillips) samtykke til bruk av brønnintervensjonsinnretninga Island Constructor på Ekofisk 2/4-VA.

Publisert: 14. mai 2019

Samtykket omfattar brønnintervensjonsaktivitetar på botnramma 2/4 VA på Ekofiskfeltet.

Aktivitetane startar tidlegast i juni 2019 og er venta å vare om lag 43 dagar.

Brønnintervensjonsinnretninga Island Constructor er operert av Island Offshore Management AS (Island Offshore). Innretninga fekk samsvarsfråsegn (SUT) frå Ptil i 2010.

Kontakt

Øyvind Midttun

Pressekontakt
Telefon: 51 87 34 77