Samtykket omfattar brønnintervensjonsaktivitetar på botnramma 2/4 VA på Ekofiskfeltet.

Aktivitetane startar tidlegast i juni 2019 og er venta å vare om lag 43 dagar.

Brønnintervensjonsinnretninga Island Constructor er operert av Island Offshore Management AS (Island Offshore). Innretninga fekk samsvarsfråsegn (SUT) frå Ptil i 2010.