Brønn 25/7-8 S tilhøyrer utvinningsløyve 917, kor ConocoPhillips er operatør. Brønnen har fått prospektnamnet Enniberg.

Staden der brønn 25/7-8 S skal borast ligg i den midtre delen av norsk del av Nordsjøen, litt vest for felta Balder/Ringhorne og Grane.

Dei geografiske koordinatane er:

  • 59° 16’ 32.93’’ Nord
  • 02° 17’ 14.83’’ Aust

Havdjupna på staden er 126 meter.

Boringa startar etter planen i oktober 2019, og er estimert til å vara i minimum 55 dagar. Samtykket omfattar også boring av et mogleg sidesteg.

Brønn 25/7-8 S skal borast med den flyttbare boreinnretninga Leiv Eiriksson.

Leiv Eiriksson er ei halvt nedsenkbar boreinnretning av typen SS Trosvik Bingo 9000, eigd og operert av Ocean Rig.

Leiv Eiriksson fekk samsvarsfråsegn (SUT) frå Ptil i juli 2008.