Samtykket omfattar boring av leitebrønn 6608/11-9 i eit prospekt kalla Godalen. Brønnen tilhøyrer utvinningsløyve 842, kor Capricorn er operatør. 

Dei geografiske koordinatane er:

  • 66° 02' 54.07" N
  • 8° 22' 34.16” A

Havdjupna på staden er 379 meter.

Brønn 6608/11-9 skal borast med Transocean Arctic, som er ei halvt nedsenkbar boreinnretning av typen Marosso 56, bygd ved Mitsubishi Heavy Industries i Japan i 1987. Ho har klasse i DNV GL og er registrert på Marshall Islands.

Innretninga er operert av Transocean Ltd, og fekk samsvarsfråsegn frå Ptil i juli 2004.