Samtykket omfattar boring av leitebrønn 6508/1-3 i eit prospekt kalla Lynghaug. Brønnen tilhøyrer utvinningsløyve 758, kor Capricorn er operatør. Brønnen er Capricorns første eigenopererte leitebrønn på norsk sokkel. 

Dei geografiske koordinatane er:

  • 65° 58’ 25.734” N
  • 08° 09’ 49.062” A

Havdjupna på staden er 392 meter.

Brønn 6508/1-3 skal borast med Transocean Arctic, som er ei halvt nedsenkbar boreinnretning av typen Marosso 56, bygd ved Mitsubishi Heavy Industries i Japan i 1987. Ho har klasse i DNV GL og er registrert på Marshall Islands.

Innretninga er operert av Transocean Ltd, og fekk samsvarsfråsegn frå Ptil i juli 2004.