Brønn 6506/5-1 S tilhøyrer utvinningsløyve 1008, kor Aker BP er operatør. Brønnen har fått prospektnamnet Nidhogg. Brønnen ligg i Norskehavet, omkring 47 km nord for Åsgard B og 52 kilometer sørvest for Skarv.

Dei geografiske koordinatane er:

  • 65° 31' 25.464" Nord
  • 6° 36' 19.374" Aust

Havdjupna på staden er 442 meter.

Arbeidet skal etter planen starta i november/desember 2019 og er venta å vare i 27 dagar.

Brønnen skal borast med den flyttbare boreinnretninga Deepsea Nordkapp, som er ei halvt nedsenkbar boreinnretning av typen Moss Maritime CS 60E, eigd og driven av Odfjell Drilling.

Innretninga fekk samsvarsfråsegn (SUT) frå Ptil i april 2019.